Voorbeeldtoets |Forum Geschiedenis |Havo |Klas 4-5 |Hoofdstuk Democratie en dictatuur in Duitsland Deel 1


Achter elke opgave staat tussen haakjes bij welke paragraaf deze hoort.

Kennis

1)

Geef de betekenis van de volgende begrippen.

 1. NSDAP (§2) 

 2. Dolkstootlegende (§2)

 3. Appeasementpolitiek (§3)

 4. Volksgemeinschaft (§3)

 5. Gelijkschakeling (§3) 

2)

Zet de onderstaande oorzaken van de economische crisis van 1929 in juiste volgorde. (§2)

 1. Fabrieken produceren minder en moeten mensen ontslaan

 2. Mensen kunnen hun schulden niet terugbetalen

 3. Fabrieken gaan ontzettend veel produceren na de uitvinding van de lopende band

 4. Bedrijven en banken gaan failliet waarna miljoenen mensen werkloos worden

 5. Iedereen leent geld en maakt schulden (live now, pay later)

 6. Mensen kopen minder spullen omdat ze de spullen al hebben.

Begrip

3)

Benoem twee redenen waarom de Weimar Republiek vanaf haar ontstaan al instabiel was. (§1 & 2)

4)

Ondanks dat Hitler in 1932 de meeste stemmen kreeg, heeft hij dit nooit op een democratische wijze gewonnen. Geef twee voorbeelden waardoor zijn winst ondemocratisch is. (§2)

5)

Heeft het einde van de Eerste Wereldoorlog de basis gelegd voor het begin van de Tweede Wereldoorlog? Leg je antwoord uit. (§1 & §2) 

6)

Geef aan waarom het Duitse keizerrijk een gemengd autoritair-democratisch systeem genoemd kan worden.

Toepassen

7)

Uit een Duitse wet van 4 juli 1933:

Artikel 1 De Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiderspartij is de enige politieke partij in Duitsland.

Artikel 2 Wie probeert een andere politieke partij in stand te houden of er een nieuwe op te richten, zal gestraft worden.

Bron: https://geschiedenisportaal.jimdofree.com/


Leg uit of de invoering van deze wet gezien kan worden als keerpunt in de Duitse politieke geschiedenis. (§2)

8)

Bekijk de onderstaande bron. Leg uit hoe de totalitaire gelijkschakeling terugkomt in deze spotprent. (§3)


Een speciale uitgave van De Groene Amsterdammer, vormgegeven door Jan van Keulen en getekend door L.J. Jordaan. In 1945 kijkt tekenaar Leen Jordaan terug op de bezetting in een dertigtal lithografische spotprenten.

Bron: iisg.nl

9)

Bekijk de onderstaande spotprent. Wat probeert de kunstenaar duidelijk te maken? Verwerk ten minste twee beeldelementen in jouw antwoord. (§2)


Gemaakt door Daniel Fitzpatrick op 19 oktober 1930.

Bron: hti.osu.edu

10)

Een uitspraak: ‘’Hitlers besluit om de Sovjet-Unie aan te vallen was een domme fout’’. Leg met behulp van de bron uit of je de uitspraak juist vindt. (§3)

Een Duitse historicus schreef:

Dat Hitlers overval op de Sovjet-Unie een fout was - en wel een fout die op zichzelf al beslissend was voor de afloop van de oorlog - is tegenwoordig voor iedereen duidelijk. De vraag is hoogstens of men dat destijds ook al zou hebben kunnen zien.  De Sovjet-Unie werd in 1941 algemeen onderschat - ook de Britse en Amerikaanse generale staf rekenden op een snelle Sovjetnederlaag. En de Sovjet-Unie had daar ook wel aanleiding toe gegeven door de zwakke indruk die zij maakte in de oorlog tegen Finland in 1939. Hitlers indrukwekkende successen tijdens het begin van de veldtocht in 1941 schenen zijn opvatting omtrent de zwakke weerstandskracht van de Sovjet-Unie te bevestigen. Veel mankeerde er in elk geval niet aan. Maar met de enorme reserves aan mankracht en terrein van de Sovjet-Unie zou de oorlog ook met de val van Moskou niet geëindigd zijn geweest.

Bron: S. Haffner, Kanttekeningen bij Hitler, Amsterdam 1978.

shape exlamationmark shape questionmark

Zoek in meer dan 10.000 proefwerken

Echte toetsvragen, precies aansluitend op jouw lesmethode en leerjaar.
Voor klas 1 t/m 6 van vmbo t/m gymnasium.

Zoek jouw toets