Voorbeeldtoets |Geschiedeniswerkplaats Midden-Oosten en Noord-Afrika 3e ed |Vwo |Klas 4-5-6 |Hoofdstuk 3


Achter elke opgave staat tussen haakjes bij welke paragraaf deze hoort.

Kennis

1)

Geef de betekenis van de volgende begrippen.

 1. Geopolitiek (§1)

 2. Zelfverrijking (§1)

 3. Etnische zuiveringen  (§2)

 4. Modernist (§2)

 5. Ayatollah (§3)

 6. Theocratie (§2)

2)

Zet de volgende gebeurtenissen in chronologische volgorde.

 1. Abdülhamit II wordt gedwongen de grondwet en het parlement te herstellen.

 2. Hafez Al-Assad grijpt de macht in Syrië 

 3. Egypte wordt Onafhankelijk

 4. Einde van de Eerste Wereldoorlog 

 5. Irak valt Iran binnen

Begrip

3)

De rivaliteit tussen de Arabische landen en Israël leidde tot zeker twee oorlogen: de Zesdaagse Oorlog en de Yom Kippoeroorlog. Geef van de Zesdaagse oorlog het volgende aan: (§3)

 • Wie begon de oorlog?

 • Waarom werd de oorlog begonnen?

 • Hoe eindigde de oorlog?

4)

Beargumenteer waarom het voor Palestina logisch was om met Duitsland samen te werken ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. (§2)


5)

Leg uit hoe de moderniseringspogingen van Mohammed Al en zijn opvolgers leidden tot een volkopstand. Leg dit in tenminste drie stappen uit. (§1) 


6)

Om de kwestie Palestina in goede banen te leiden, vaardigden de Britten in 1939 het zogenoemde Witboek uit. Dit was een wet die de Joodse immigratie naar Palestina zou beperken (iets wat in de jaren 1930 sterk was toegenomen). 

Leg uit dat de Britten zich met de publicatie van het Witboek lieten leiden door een politiek-economisch motief. (§2) 

Toepassen

7)

Bestudeer bron 1.

Wat wil de tekenaar met de prent zeggen? Ondersteun je antwoord met twee beeldelementen.  (§3)

Bron 1. Cartoon over Arafat, waarschijnlijk in een vergadering van de VN.

 

Onderschrift: ‘Mag ik uw onverdeelde / volle aandacht?’
Bron:www.loc.gov 

8)

Bekijk de onderstaande afbeelding.
Deze foto geeft de militaire verhoudingen tussen Israël en Palestina weer. Wat is één van de belangrijkste redenen waardoor dit krachtsverschil komt? (§3)

Bron: https://www.middleeastmonitor.com

shape exlamationmark shape questionmark

Zoek in meer dan 10.000 proefwerken

Echte toetsvragen, precies aansluitend op jouw lesmethode en leerjaar.
Voor klas 1 t/m 6 van vmbo t/m gymnasium.

Zoek jouw toets